Varausehdot

Ada & Alex Oy noudattaa majoitustoiminnassaan seuraavia ehtoja koskien varauksia, maksamista ja peruutuksia. Ehdot sitovat kumpaakin osapuolta asiakkaan vahvistettua varauksen.

1. Varaaminen ja maksu

Varaus, sekä suullinen/puhelimessa tai kirjallisena tehty, on sitova varaushetkestä alkaen.

2. Peruutus

Asiakas voi perua varauksensa kuluitta, mikäli varauksen alkuun on yli 30 päivää. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta Ada & Alex Oy on oikeutettu perimään 30% alkuperäisen varauksen mukaisesta hinnasta. Mikäli peruutus tehdään eräpäivän jälkeen tai lähempänä kuin 14 vuorokautta ennen varauksen alkua, olemme oikeutettuja veloittamaan koko alkuperäisen varauksen mukaisen summan. Mikäli asiakas muuttaa varauksen ajankohtaa, se katsotaan aikaisemman varauksen peruuttamiseksi ja uuden tekemiseksi.

3. Ada & Alexin oikeus perua varaus

Ylivoimaisen esteen (force majore) ollessa kyseessä, Ada & Alex Oy:n on mahdollisimman pian ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa suoritukset takaisin. Ada & Alex Oy:llä on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole noudattanut maksuehtoja.

4. Avaimen luovutus ja siivous

Avain luovutetaan asiakkaalle sopimuksen mukaan. Pois lähdettäessä avain jätetään lukitun huoneiston sisälle, ellei toisin ole sovittu. Huoneisto on käytettävissä tulopäivänä klo 15 jälkeen ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä, ellei toisin sovita. Huoneisto luovutetaan asiakkaalle siivottuna.

5. Vahinkojen ja kadonneiden tavaroiden korvaus

Asiakas on vastuussa huoneiston yleisestä siisteydestä ja irtaimistosta vuokrausaikana. Asiakas on velvollinen korvaamaan Ada & Alex Oy:lle huoneistolle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot, ml. epäsiististä asumisesta aiheutuva ylimääräinen siivoustarve. Samoin asiakas on velvollinen korvaamaan huoneistosta kadonneen irtaimiston. Kadonneesta avaimesta Ada & Alex Oy on oikeutettu perimään taloyhtiön laskuttama uusien avaimien sarjoituksesta aiheutunut kulu(n.350€/v.2018) sekä lisäksi 100€ korvaus aiheutuneesta työstä.

6. Henkilömäärä

Huoneistoa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä esitteessä tai varaustilanteessa on ilmoitettu.

7. Puutteet ja valitukset

Kaikki huoneiston varaukseen tai sen kuntoon liittyvät puutteet ja valitukset on ilmoitettava välittömästi Ada & Alex Oy:lle, Hetteikkö 15, 40250 Jyväskylä, puhelin 0400-597072 TAI sähköpostitse

8. Tupakointi ja lemmikit

Tupakointi on kielletty kaikkien huoneistojemme sisätiloissa. Luvattomasta tupakoinnista sisätiloissa Ada & Alex Oy on oikeutettu perimään 200€ otsonointi-/tuuletusmaksun. Lemmikin tuomisesta huoneistoon on sovittava erikseen.